logo Moda Wrocław

MODA WROCŁAW S.A.                              
ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław
REGON: 930981357   |   NIP 896-00-00-919

71 325 97 73      |      71 327 50 57
71 325 98 73
biuro@modawroclaw.pl
www.modawroclaw.pl

Osoba kontaktowa: Anna Gonera

Prestiżowe nieruchomości z tradycją...

...w samym sercu Wrocławia

ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław
tel.: 71 325-97-73, fax: 71 325-98-73
REGON 930981357  NIP 896-00-00-919

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000100786, Kapitał zakładowy: 729 500 PLN, w pełni opłacony