Nagrody i certyfikaty


2000 – Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za kolekcję odzieży damskiej „Sara-Vito”.

2003 – Przyjęcie firmy do elitarnego Klubu Gazele Biznesu z uzasadnieniem: „Najbardziej dynamicznie rozwijająca się firma”.

2004 – Wyróżnienie Złotą Pętelką za dorobek, osiągnięcia i styl.

2009 – Powtórne zdobycie tytułu Gazeli Biznesu w X Edycji Rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm.

2010, 2012 oraz 2014 – Certyfikaty Wiarygodności Biznesowej przyznane przez firmę Bisnode B&D Polska.

Certyfikat wiarygodności biznesowej dla Moda Wrocław S.A.


Prestiżowe nieruchomości z tradycją...

...w samym sercu Wrocławia

ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław
tel.: 71 325-97-73, fax: 71 325-98-73
REGON 930981357  NIP 896-00-00-919

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000100786, Kapitał zakładowy: 729 500 PLN, w pełni opłacony