Kontakt dla akcjonariuszy


Biuro Moda Wrocław S.A.
ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław
tel: 71 325 97 73
e-mail: biuro@modawroclaw.pl

Prestiżowe nieruchomości z tradycją...

...w samym sercu Wrocławia

ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław
tel.: 71 325-97-73, fax: 71 325-98-73
REGON 930981357  NIP 896-00-00-919

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000100786, Kapitał zakładowy: 729 500 PLN, w pełni opłacony