Wita Stwosza 3


Czteropiętrowy budynek mieszczący pomieszczenia biurowe i handlowo-usługowe, zlokalizowany tuż obok wrocławskiego Rynku (od strony ul. Szewskiej), połączony z kamienicą przy Rynku 39/40 wspólnym ciągiem komunikacyjnym ze zmodernizowaną w 2015 roku windą osobową i odnowioną rok wcześniej klatką schodową.

W 2015 roku w budynku tym przeprowadzony został gruntowny remont ściany szczytowej , obejmujący całkowitą wymianę okien od strony ulicy Wita Stwosza i wykonanie nowej, stalowoszarej elewacji, doskonale harmonizującej z sąsiednimi zabudowaniami, zgodnie z zaleceniami miejskiego konserwatora zabytków.


Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć obiektu z zewnątrz


Prestiżowe nieruchomości z tradycją...

...w samym sercu Wrocławia

ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław
tel.: 71 325-97-73, fax: 71 325-98-73
REGON 930981357  NIP 896-00-00-919

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000100786, Kapitał zakładowy: 729 500 PLN, w pełni opłacony